I DR Kongo, er mange barn foreldreløse fordi foreldre dør av krig eller sjukdommer. Vi fokuserer på å hjelpe underernært og analfabet foreldreløse barn. Til naa er det 30 barn som far stotte av oss. Vi dekker barnas skoleavgifter og en porsjon av grøt per dag, blant annet av Ola Grytten sin støtte.

Vi jobber hovedsakelig gjennom lokale partnere, og aktivitetene er geografisk konsentrert til provinsene Sør- og Nord-Kivu i Øst-Kongo. Vi støtter blant annet opplæring av helsepersonell og psykososiale tiltak for kvinner som er utsatt for overgrep.

Vi støtter dessuten det viktige arbeidet mot barnesoldater i Øst-Kongo. Vi gir barn sosialstøtet, psykososiale aktiviteter og informasjon om nåværende liv, fremtidsliv osv. I tillegg betaler vi skoleavgifter, mat på skolen, skole utstyr, klær og sko. Vis du vil hjelpe, så er dette en fin anledning til å rydde i skaper og skuffer.