VELKOMMEN

Vi driver med utviklingsaksjon for de fattige og understøtte i Kongo.

Facebook     Youtube      Website

Vi jobber hovedsakelig gjennom lokale partnere, og aktivitetene er geografisk konsentrert til provinsene Sør- og Nord-Kivu i Øst-Kongo. Vi støtter blant annet opplæring av helsepersonell og psykososiale tiltak for kvinner som er utsatt for overgrep.

Hvis du vil hjelpe, så er dette en fin anledning til å rydde i skaper og skuffer
Gi det du ikke trenger